veiligheidsbeheerssysteem

Herziene regelgeving: de Aanvullende RI&E (ARIE)

Omdat de Aanvullende Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) op een aantal punten moeilijk te controleren en te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld aan het SEVESO. Eerder lag het moment van invoering van de herziene ARI&E-regeling gelijk met de invoering van de omgevingswet. Ondanks dat de invoering van de Omgevingswet (opnieuw) is uitgesteld tot 1 juli 2023, treedt de herziene ARIE regeling wel vanaf 1 januari 2023 in werking.

Aanvullende RI&E (ARIE)

Per 1 januari 2023 wordt de gewijzigde regelgeving van kracht inzake de Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie Deze regeling is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) en is gericht op bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.

Door de aanpassing komen ca. 200 extra bedrijven onder deze regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE) te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen. Zo moeten zij onder andere:

  • een aanvullende RI&E uitvoeren voor de beheersing van risico’s van zware ongevallen;
  • een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opstellen, implementeren, onderhouden en naleven;
  • een intern noodplan opstellen;
  • een eenmalige melding doen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie;

Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de ARIE-verplichtingen te voldoen.

Vaststelling toepasselijkheid ARIE-regeling

Bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen, hebben veel gevaarlijke stoffen in huis. Deze stoffen kunnen zowel in het proces aanwezig zijn als ook verpakt in opslag. Voor deze bedrijven geldt dat de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof binnen de poort van het bedrijf blijven. Dit betekent dat met name diegenen die zich op het bedrijfsterrein bevinden risico’s lopen en beschermd moeten worden.

Het is aan de bedrijven zelf om vast te stellen of ze onder de ARIE-regeling vallen. Dit hangt af van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig is.

Meer weten over ARIE?

Wilt u weten of deze ARIE regeling voor uw bedrijf van toepassing is? Neem dan contact op met één van onze consultants via 088–44 02 910, zij helpen u graag verder.