Informatie SEVESO III richtlijnen

De SEVESO III richtlijn is sinds 1 juni 2015 van kracht, en is in Nederland geïmplementeerd in het Brzo-2015 en RRZO-2015. De SEVESO III richtlijn blijft ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht.

“SEVESO III is opgezet volgens de CLP stoffenindeling (REACH / GHS). Er worden twee inrichtingen onderscheiden: “laagdrempel-inrichting” en “hoogdrempel-inrichting.”

 

Drempelwaarden en sommatieregel

Het verschil tussen laag- en hoogdrempelinrichtingen wordt gegeven in bijlage 1 van SEVESO III. Voor bepaalde stoffen of categorieën van stoffen zijn lage en hoge drempelwaarden van toepassing.

Afhankelijk van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen volgt een indeling, waarbij ook de Sommatieregel niet mag worden vergeten (deel 3, bijlage 1). De Sommatieregel kan een “adder onder het gras” zijn. Het kan namelijk zo zijn dat wanneer de lage drempelwaarden niet worden overschreden, er tóch sprake is van een Brzo inrichting, omdat bepaalde productcategorieën moeten worden gesommeerd (bijvoorbeeld spuitbussen + brandbare stoffen + oxiderende stoffen samen), waarmee toch de Brzo drempelwaarde kan worden overschreden.

 

TOP-Consultants helpt u met vragen over SEVESO III richtlijnen

TOP-Consultants is specialist bij Brzo bedrijven. U kunt bij ons terecht voor al uw vragen en praktische ondersteuning. Ook bij problemen met overheden staan wij aan uw zijde, en zorgen voor de juiste “kritische massa”.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.