Kwantitatieve Risico Analyse / QRA

Een QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) geeft inzicht in de externe veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de activiteiten op en rond een bedrijf. Het gaat dan om het inzichtelijk maken van de gevolgen van een calamiteit of ernstig ongeluk met gevaarlijke stoffen naar de omgeving. Met een QRA wordt het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) inzichtelijk gemaakt.

Op basis van de QRA resultaten wordt vastgesteld of een activiteit inpasbaar of vergunbaar is. In een QRA worden de relevante risico’s voor de omgeving gemodelleerd, die de activiteiten met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen.

Groepsrisicoberekening

Soms is het nodig om een groepsrisicoberekening uit te voeren, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bestemmingsplan, of als een nieuwe activiteit in de nabijheid of invloedsgebied van een BRZO of BEVI inrichting ligt.

Nieuwe versie Safeti-NL (versie 8.12)

De nieuwe versie van SAFETI-NL versie 8.12 (soms versie 8.1 genoemd), is eind oktober 2018 beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Er zijn aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van versie 6.54, zo kan de nieuwe versie gebruikt worden voor het berekenen van aandachtsgebieden. Met versie 8.1 wordt  aangesloten bij de huidige inzichten.

QRA Kwantitatieve Risico Analyse

Heeft u een QRA nodig?

TOP-Consultants beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van het uitvoeren van QRA’s. met de software rekenpakketten:

–           Safeti-NL (óók versie 8.12).

–           RBMII: voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor.

–           Carola: voor het transport van aardgas door hogedruk aardgasleidingen.

Wanneer knelpunten worden geconstateerd helpen wij u op praktische wijze met het vinden van passende oplossingen. Hierbij is constructief overleg met overheden een cruciaal onderdeel. Wij zijn hier uitstekend in “thuis”. U kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van externe veiligheid, QRA, BRZO en BEVI.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.