Kwantitatieve Risico Analyse / QRA

Een QRA geeft inzicht in de externe veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de activiteiten op en rond een bedrijf. Het gaat dan om het inzichtelijk maken van de gevolgen van een calamiteit of ernstig ongeluk met gevaarlijke stoffen naar de omgeving. Met een QRA wordt het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) inzichtelijk gemaakt.

Op basis van de QRA resultaten wordt vastgesteld of een activiteit vergunbaar of inpasbaar is. In een QRA worden de relevante risico’s voor de omgeving gemodelleerd, die de activiteiten met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen.

Groepsrisicoberekening

Soms is het nodig om een groepsrisicoberekening uit te voeren, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bestemmingsplan, of als een nieuwe activiteit in de nabijheid of invloedsgebied van een Brzo of BEVI inrichting ligt. In de Omgevingswet vervalt het begrip Groeprisico en wordt dit vervangen door Aandachtsgebieden.

QRA risicoberekning met Safeti-NL versie 8.3

De nieuwste QRA rekenprogramma SAFETI-NL, versie 8.3, is sinds voorjaar 2021 beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Deze vervangt de verouderde voorgangers versies 8.21 en 6.54. In de nieuwe versie zijn aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd, zo kan deze worden gebruikt voor het berekenen van aandachtsgebieden (brand aandachtsgebied, explosie aandachtsgebied en gifwolk aandachtsgebied), en is daarmee gereedgemaakt voor de komende Omgevingswet. Ook wordt met versie 8.3 beter aangesloten bij de laatste inzichten in risicoberekeningen / QRA.

QRA Kwantitatieve Risico Analyse

Heeft u een QRA nodig?

TOP-Consultants beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van het uitvoeren van QRA’s. met de software rekenpakketten:

–           Safeti-NL

–           RBMII: voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor.

–           Carola: voor het transport van aardgas door hogedruk aardgasleidingen.

Wij voeren op dagelijkse basis QRA’s uit. Wanneer knelpunten worden geconstateerd helpen wij u op praktische wijze met het vinden van passende oplossingen. Hierbij is constructief overleg met overheden een cruciaal onderdeel. Wij zijn hier uitstekend in “thuis”. U kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van externe veiligheid, QRA, , risicocontouren, aandachtsgebieden, Brzo / SEVESO en BEVI.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.