PGS 38 multi-energie station

Kwantitatieve risico analyses (QRA) voor waterstof tankstations

Bij steeds meer tankstations kan waterstof worden getankt. Dit gebeurt doorgaans bij tankstations die al LPG leveren. Net als voor LPG moeten ook de risico’s van waterstof naar de omgeving worden bepaald. Voor een LPG-tankstation zijn standaard plaatsgebonden risico (PR) afstanden vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Maar, omdat een waterstof tankstation geen categoriale BEVI-inrichting is, moeten hier de risicocontouren worden berekend door uitvoering van een QRA met het rekenpakket Safeti-NL.

Moet u een QRA uitvoeren voor een waterstof afleverinstallatie, neem dan contact met TOP-Consultants op.