Energiebesparingsonderzoek

Landelijke Benadering Risicobedrijven (Seveso bedrijven)

Vanaf januari 2022 maken de Omgevingsdiensten gebruik van de nieuwe inspectiemethode LBR (Landelijke Benadering Risicobedrijven) bij Seveso bedrijven.

De Seveso inspectie legt de focus niet meer op de 7 VBS elementen, maar benadert de inspectie vanuit een bedrijfsproces, zoals:
– Magazijnen;
– Fysische processen, bijvoorbeeld een afvulinstallatie;
– Overslag, bijvoorbeeld tankverlading.

De benadering is primair vanuit de techniek, vervolgens het systeem en dan cultuur.

In het verleden werd een inspectieonderwerp beoordeeld op:
– Gedocumenteerdheid;
– Geschiktheid;
– Geïmplementeerdheid.

In de nieuwe Landelijke benadering Risicobedrijven LBR wordt de techniek beoordeeld of de “stand der techniek” passend is (analoog gedocumenteerdheid, en geschikt) en of de “stand der techniek” wordt toegepast (geïmplementeerdheid).

De “aandachtpuntenlijst” waarin eisen voor de 7 VBS elementen stonden vermeld is vervangen door een overzicht van Hoofdstellingen en Substellingen die de inspectie hanteert. De substelling moet dan worden beantwoord met “ja”, “nee” of “n.v.t.”. In geval van een “nee” wordt dit een overtreding categorieën 1, 2 of 3, of een afwijking (voorheen “actie bedrijf”).

Neem voor meer informatie contact op met Jacques de Rooij, jderooij@top-consultants.nl.