Implementatie managementsysteem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

TOP-Consultants beschikt over de ervaring en de gereedschappen om u te helpen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een managementsystemen volgens specifieke normen: ook in off shore ISO 9001 en 14001:

  • Kwaliteit (ISO 9001)
  • Arbo (OHSAS 18001)
  • Milieu (ISO 14001)
  • Branchespecifiek: GMP+, AEO, etc.

Belangrijk is het zodanig opzetten van de bedrijfsprocessen dat iedereen in de organisatie zich kan herkennen in de afspraken. Een integrale aanpak van kwaliteit, arbo en milieu biedt het grote voordeel dat er geen tegenstrijdige belangen de kop opsteken.

Breed bekend is dat ISO 9001:2015 over kwaliteit gaat en daarmee over de primaire processen binnen een bedrijf. Sinds een aantal jaren komt ook maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen steeds meer in de belangstelling te staan. Diverse organisaties (bedrijven en overlheid) gebruiken de afweging van duurzaam en maatschappelijk verantwoord zaken doen als criterium bij opdrachtverstrekking of uitbesteding.

De OHSAS 18001, straks de ISO 45001, is een sturingsmodel voor veilig werken, vooral in productiebedrijven en maatschappelijke organisaties. Buitendienstbedrijven hebben hiervoor VCA. Ook het garanderen van een veilige werkomgeving hoort bij een duurzame organisatie.

Van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015

De norm ISO 9001:2008 wordt breed toegepast als hulpmiddel voor het beheersen van reguliere bedrijfsprocessen.

Werken aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering vraagt soms wat hulpmiddelen. Een ISO 9001 certificaat kan zo’n hulpmiddel zijn. Het geeft de organisatie een gemeenschappelijk doel.

Eind 2015 is de ISO 9001:2015 van kracht geworden. Dat betekent dat eerstkomende hercertificering op basis van die nieuwe versie van 9001 uitgevoerd. De opbouw verandert vrij drastisch, maar met een praktische benadering van het overzetten van het bestaande managementsysteem kan veel werk worden bespaard.

Een kritische punten analyse, een beoordeling van de organisatie in relatie tot zijn werkveld (actorenanalyse) en meer aandacht voor het uitvoeringsbewijs vormen belangrijke punten in de conversie van 9001:2008 naar 9001:2015.

Van ISO 14001:2004 naar 14001:2015

Ook de norm voor milieumanagement is in 2015 vernieuwd. De structuur loopt nu geheel parallel aan de ISO 9001:2015.

TOP-Consultants helpt u met praktisch advies over een efficiƫnte aanpak van de transitie.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.