Advies op managementsystemen

TOP-Consultants beschikt over de ervaring en de gereedschappen om u te helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van een managementsystemen volgens specifieke normen:

Belangrijk is het zodanig opzetten van de bedrijfsprocessen dat iedereen in de organisatie zich kan herkennen in de afspraken. Een integrale aanpak van kwaliteit, arbo en milieu biedt het grote voordeel dat er geen tegenstrijdige belangen de kop opsteken.

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

De norm ISO 9001:2008 is breed toegepast als hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement, het beheersen van reguliere bedrijfsprocessen. Sinds 2015 is de versie ISO 9001:2015 van kracht. Vanaf 2018 zal elke gecertificeerde organisatie over moeten van de oude versie naar de versie 9001:2015.

De opbouw verandert vrij drastisch, maar met een praktische benadering van het overzetten van het bestaande managementsysteem kan veel werk worden bespaard. De nieuwe norm vraagt expliciet aandacht voor:

  • Een kritische punten analyse of risico-analyse,
  • Een beoordeling van de organisatie in relatie tot zijn werkveld (actorenanalyse)
  • Meer aandacht voor het uitvoeringsbewijs de positie van de directie,
  • “Leiderschap” is een apart hoofdstuk geworden.

Milieumanagement (ISO 14001)

Ook de norm voor milieumanagement is in 2015 vernieuwd. De versie ISO 14001:2004 is vervangen door de ISO 14001:2015. De structuur loopt nu geheel parallel aan de ISO 9001:2015.

ISO 14001 wordt regelmatig gebruikt om binnen een bedrijf een structuur aan te brengen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor uitvoering van een duurzaamheidsbeleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame bedrijfsvoering gaan verder als aandacht voor het milieu. Maar de ISO 14001 staat dit natuurlijk niet in de weg.

VGM Checklist Aannemers (VCA)

De VGM Checklist Aannemers (VCA) 2018/6.0 is een praktische aanpak voor het veilig werken op locatie. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is wijdverbreid en algemeen geaccepteerd. Daarnaast is het een verplichting voor het verkrijgen van een opdracht bij steeds meer uitbesteders van werk.

Door middel van een VCA certificaat toont een bedrijf aan dat invulling wordt gegeven aan een aantal belangrijke wettelijke randvoorwaarden bij het uitvoeren van het werk.

Het bedrijf gaat voor het VCA certificaat op de organisatie, individuele werknemers gaan voor een persoonlijk certificaat VCA Basis of VCA-VOL.

Begin 2018 is de nieuwe versie van de VGM Checklist Aannemers vastgesteld. TOP-Consultants bouwt op basis van de verplichtingen uit deze VCA 2018 / 6.0 (voorheen de VCA 2008/5.1) handige en werkzame beheersystemen, dus uitvoerbare management-tools.
Daarnaast doet TOP-Consultants het onderhoud van de VCA systemen en blijven de VCA certificaten overeind.

Branchespecifiek: IEC 80079-34, AEO etc.

Er zijn heel veel verschillende managementnormen gericht op een specifiek thema of een bepaalde bedrijfstak. In de kern zijn deze systemen veelal vergelijkbaar, de accenten liggen verschillend.
AEO betreft de uitvoering van alle douanehandelingen en de (organisatorische) beveiliging van exportgoederen.

De norm IEC 80079-34 is de “ISO 9001” voor het bouwen van Ex apparatuur onder ATEX 114. Bedrijven, die zelf Ex gecertificeerde artikelen maken, hebben hiermee te maken.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.