Product Recall plannen

Consumenten en daarmee ook professionele klanten worden steeds kritischer. De overheid houdt scherp een vinger aan de pols ten aanzien van de veiligheid van producten.

Ook het werken met een goed kwaliteitssysteem sluit niet elk risico uit. Het (moeten) terugroepen van producten uit de markt kan nooit helemaal worden uitgesloten. We hebben het dan over een (product) recall.

Product Recall

Een product recall gaat vaak gepaard met hoge kosten voor de actie zelf. Denk aan het (laten) beoordelen van het feitelijke probleem, het inzamelen van de producten en het laten vernietigen van een foutief product. Daarnaast kan een recall leiden tot serieuze imagoschade voor een product of voor het bedrijf.

Behalve het werken met een goede kwaliteitsbeheersing is het ontwikkelen van een recall plan een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Via een recall plan krijgt u vroegtijdig zicht op de noodzaak van een recall. Ook kan goed worden beoordeeld hoe de recall kan worden beperkt tot hetgeen echt noodzakelijk is en kan het terugroepen effectief worden geregeld.

Met het beschikken over een recall plan kunnen:

  • de risico’s worden geminimaliseerd;
  • de recall kosten beperkt blijven, en kan;
  • het gehele recall proces beheersbaar worden gemaakt.

Product recall acties verzekeren?

Verzekeringsmaatschappijen zijn graag bereid tot het verzekeren van schade ten gevolge van een product recall. Zij doen dat normaliter onder de voorwaarde van het hebben van een doordacht recall plan.

TOP-Consultants kan u helpen

TOP-Consultants kan u helpen met het opzetten van een doordacht, maar praktisch werkend recall plan. Wij helpen u op een efficiente wijze de noodzakelijk stappen te zetten, waarmee ook een recall verzekering tot de mogelijkheden gaat behoren.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.