Milieu en ruimte

Wanneer u op zoek bent naar informatie over onderwerpen op het gebied van Milieu en Ruimte dan vindt u dit onder een van de volgende rubrieken:

Voor al uw vragen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening kunt u terecht bij TOP-Consultants.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning WABO

Wanneer u gaat bouwen, verbouwen of het bestemmingsplan moet wijzigen heeft u een Omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een vergunning kost tijd, en daar moet terdege rekening mee worden gehouden. Het opstellen en indienen van een goede vergunningaanvraag bespoedigt de vergunningprocedure. Dit is vooral van belang wanneer een milieuvergunning moet worden aangevraagd of het bestemmingsplan worden gewijzigd. TOP-Consultants draagt zorgt voor de juiste vergunningaanvraag, die snel kan worden verleend.

Zienswijzen, bezwaar en beroep

Bij diverse besluiten van de overheid kunnen zienswijzen, bezwaar en later beroep worden ingediend. Als sprake is van verschil van inzicht of van daadwerkelijke foutieve beslissingen, dan helpen deze instrumenten om dat te corrigeren. Dwangsom procedures moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Echter om een zienswijze of bezwaar gehonoreerd te krijgen komt de uitvoering erg nauw. Procedures moeten op de juiste wijze worden ingegaan. Ook inhoudelijk moeten zienswijzen en bezwaarschriften aansluiten bij het betwiste besluit.

EHS Compliance audit

Het is niet alleen van belang om te weten welke milieu-, arbo- en veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn op uw bedrijfssituatie, maar ook of u aan al deze eisen en normen voldoet.

TOP-Consultants inventariseert alle van toepassing zijnde regelgeving en voorschriften voor uw bedrijfsactiviteiten, op het gebied van milieu, arbo en veiligheid. Door het uitvoeren van een compliance audit stellen we vast in welke mate u voldoet aan de eisen, dan wel op welke – praktische – wijze u hieraan kunt voldoen.

arbeidsveiligheid overslag

KAM Coördinator / Interim SHE manager

TOP-Consultants beschikt over zeer ervaren specialisten op het vlak van arbeidsveiligheid en milieu, die regelmatig werken als KAM-coordinator of SHE-manager, vaak ad interim.

KAM staat voor kwaliteit, arbo, milieu, SHE is natuurlijk safety, health, environment.

Met spoed behoefte aan een coördinator voor KAM of SHE, ten gevolge van een vacature, ziekte of voor een specifiek project, TOP-Consultants levert de gewenste expertise via een TOP-kracht.

Ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplanwijziging ROB

De overheid werkt hard aan de Omgevingswet, die straks de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de milieuwetten gaat vervangen. Alle ruimtelijke plannen worden daarna integraal getoetst.

De huidige Wabo is al bedoeld om ruimtelijke ontwikkelingen te koppelen aan een analyse van de invloed van die ontwikkeling op de omgeving.

Aanvragen van ruimtelijke plannen gaan daarom gepaard met het indienen van een uitvoerige rapportage m.b.t. alle milieu-aspecten van dat plan en andere aandachtspunten voor het betreffende gebied. Denk aan archeologisch onderzoek en verkeersafwikkeling.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.