Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, heeft u (meestal) een Omgevingsvergunning nodig.

De Omgevingsvergunning is geregeld in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en op enige termijn in de Omgevingswet. In de WABO worden samenhangende besluiten via één beschikking op elkaar afgestemd.

 

Er zijn twee WABO vergunningprocedures:
  • Een reguliere procedure, bijvoorbeeld voor een bouwvergunning. De vergunningprocedure duurt 8 weken, en kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Na deze periode moet de vergunning zijn verleend, anders is deze van rechtswege van kracht.
  • Een uitgebreide procedure, bijvoorbeeld wanneer u een milieuvergunning moet aanvragen, of wanneer een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Deze procedure duurt 26 weken, maar is géén fatale termijn, waardoor deze procedure aanzienlijk langer kan gaan duren.

Het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning vindt plaats via het Omgevingsloket Online.

 

TOP-Consultants geeft praktisch advies

U kunt bij ons terecht voor de volgende zaken:

  1. Aanvragen van een omgevingsvergunning onderdeel bouwen, milieu, wijzigen bestemmingsplan etc.
  2. Adviezen in het omgaan met de opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS 15.
  3. Het uitvoeren en begeleiden van specifieke onderzoeken zoals bodemonderzoek, geluidonderzoek, aeriusberekeningen, luchtkwaliteitonderzoek.
  4. Adviseren met betrekking tot de locatiekeuze bij huisvesting, uitbreiding en verhuizing.
  5. Begeleiding bij juridische procedures, ook dwangsom en beroepsprocedures bij de Raad van State. Hierbij werken wij samen met gerenommeerde juridische bureaus.

Wij helpen u en zorgen ervoor dat een vergunning snel wordt aangevraagd en kan worden verleend.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.