Milieu Risico Analyse MRA

In een aantal gevallen moeten Brzo bedrijven een Milieu risico analyse (MRA) uitvoeren. Dat geldt in ieder geval voor elke Brzo hoogdrempelinrichting, maar ook voor bedrijven waar een verhoogd risico bestaat op lozingen naar oppervlaktewater. En ook in geval van de aanwezigheid van grote hoeveelheden waterbezwaarlijke stoffen en/of de mogelijke lozing van grote hoeveelheden bluswater.

Met behulp van een MRA worden de risico’s van ongewenste lozingen voor het oppervlaktewater in beeld gebracht.

 

Inhoud MRA

Voor het opstellen van een MRA wordt de “waterbezwaarlijkheid” van de aanwezige stoffen beoordeeld, alsmede de “insluitsystemen” waarin deze stoffen zich bevinden. Verder zijn de “afstromingsroutes” en de effecten van lozing op oppervlaktewater van deze stoffen van belang.

Ter voorkoming van ongewenste lozingen wordt gekeken naar de getroffen maatregelen, en of deze volgens de “stand der techniek” zijn, en of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Dat kunnen zowel technische als organisatorische maatregelen zijn. Ten slotte wordt in een aantal gevallen de restrisico’s bepaald met het rekenprogramma Proteus versie 4.5, voorheen Proteus versie 3.

Gas veiligheid explosie top consultants

Heeft u hulp nodig bij uw MRA?

TOP-Consultants is specialist bij Brzo bedrijven, en zeer bedreven in het opstellen van een praktisch hanteerbare MRA. U kunt bij ons terecht met al uw Brzo vraagstukken. Daarnaast zijn wij een volwaardige gesprekspartner richting het bevoegd gezag.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.