Stikstof natura 2000 gebied

Natura 2000, Aerius berekening

Bent u van plan de bedrijfsactiviteiten uit te breiden of elders een nieuwe vestiging te openen? Vergeet dan niet dat dit mogelijk van invloed kan zijn op een nabijgelegen Natura 2000-gebied! In Nederland zijn 160 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Een groot aantal van deze gebieden heeft te kampen met een overbelasting door stikstof en daarom is een paar jaar geleden het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking gesteld. Het PAS stelt grenzen aan de stikstofdepositie ten gevolge van uw activiteiten. Wanneer die worden overschreden, dient u op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning aan te vragen. Die kan echter alleen worden verleend als voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Dit is echter niet altijd het geval. U kunt dit nagaan door een AERIUS-berekening uit te voeren.