Energiebesparingsonderzoek

Nieuwe Proteus versie 4.5: Wat zijn de gevolgen voor Brzo-bedrijven

Met behulp van een Milieu Risico Analyse (MRA) worden de risico’s van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen voor het oppervlaktewater en RWZI’s van een aantal Brzo bedrijven in beeld gebracht. Hiervoor werd in het verleden het risicoanalyse model Proteus versie 3 gebruikt.

Vanaf 1 juli 2021 dienen nieuw op te stellen of te wijzigen MRA’s met Proteus versie 4.5 te worden uitgevoerd. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden, maar vanaf 1 januari 2022 dienen alle MRA’s met Proteus 4.5 te worden gemodelleerd.

In de nieuwe Proteus versie worden milieurisico’s zwaarder berekend waardoor eerder sprake kan zijn van een verhoogd risico door ongewenste lozingen. Dit kan gevolgen hebben voor Brzo-bedrijven bij het aanvragen van nieuwe vergunningen.

TOP-Consultants helpt u bij het uitvoeren van de Milieu Risico Analyse en de Proteus versie 4.5 berekeningen. Ook zijn wij uw gesprekspartner richting overheden, en helpen wij knelpunten op te lossen.