Over TOP-Consultants

Nieuwe regering: meer budget ARBO toezicht

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is vastgelegd dat er in de komende jaren structureel meer geld vrijgemaakt gaat worden voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework. In dit Framework zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie aan het parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget mogelijk is. “De Inspectie wordt dus fors versterkt”, reageert inspecteur-generaal Marc Kuipers. “De handhavingsketen is hiermee beter in staat om toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting”, aldus de hoogst verantwoordelijke bij de Inspectie SZW.

Eerder dit jaar maakte Kuipers zich nog grote zorgen over oorzaak en gevolg van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. Elke werkgever moet voldoen aan de Arbowet en een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over een de RI&E en overtreedt daarmee de Arbowet. De handhaving hierop zal verscherpt worden. Het bestrijden van schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsuitbuiting zijn ook de pijlers van het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW.

In 2018 gaat een nieuw vierjarenplan van het ministerie van SZW van start. Dat is gericht op de preventie van beroepsziekten. De aandacht zal de eerste twee jaar uitgaan naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.