Omgevingsvergunning bestemmingsplan

Het is niet toegestaan om te gaan bouwen wanneer dit niet in overeenstemming is met een bestemmingsplan. Voor niet al te grote afwijkingen kan de gemeente ontheffing verlenen. De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” kan dan tegelijkertijd met de activiteit “gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan” worden ingediend. Hiervoor geldt de reguliere WABO procedure, en duurt maximaal 8 weken, eenmalig te verlengen met 6 weken (14 weken totaal, fatale termijn, d.w.z. na deze periode is de vergunning van rechtswege verleend).

Bij grote(re) afwijkingen van het bestemmingsplan, zal óf het bouwplan moeten worden aangepast, óf het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Het wijzigen van een bestemmingsplan is tijdrovende zaak, want hiervoor geldt de uitgebreide WABO procedure. Deze procedure duurt zo’n 26 weken, en is géén fatale termijn.

Zoekt u ondersteuning bij het wijzigen van het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.