Top-Consultants

Op tijd inplannen hercertificering ISO 9001:2015

Zoals bekend vervallen per 1 september 2018 alle ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 certificaten. Het blijkt dat nog lang niet alle bedrijven “over” zijn naar deze nieuwe normeringen. Certificerende instellingen melden dat hun agenda’s aan het vollopen zijn. Wil een bedrijf tijdig gecertificeerd zijn volgens de nieuwe norm, dan moet met de certificerende instelling een afspraak voor een hercertificeringsaudit ook tijdig zijn ingepland, mogelijk zelfs al voor de zomer. Dit betekent dat er effectief niet veel tijd meer is om het managementsysteem om te zetten.