Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Gevaarlijke stoffen, waaronder worden begrepen ADR en CMR (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische) stoffen moeten worden opgeslagen volgens de PGS 15 richtlijn.

PGS 15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden, met name gericht op brandveiligheid en het voorkomen van verspreiding in het milieu. In Nederland zijn hiervoor de voorschriften uit de zg. richtlijn PGS 15 op meerdere plaatsen in de wet vastgelegd.

De PGS 15 richtlijn is van toepassing op alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen met een UN-nummer en een ADR classificatie (transport) en op zg. CMR stoffen. Voor ADR gelden uitzonderingen voor explosieve stoffen (ADR klasse 1) en radioactieve stoffen (ADR klasse 7).

De laatste PGS 15 versie is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016). In de PGS 15 zijn voorschriften opgenomen voor verschillende opslagsituaties, zoals:

  • Algemene opslageisen, tot 10 ton opslag per brandcompartiment.
  • Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment.
  • Tijdelijke opslag / groupage.
  • Opslag van gasflessen, spuitbussen en gaspatronen.
  • Brandbare vaste stoffen ADR 4.1, 4.2 en 4.3.
  • Beperkte hoeveelheden peroxiden.
  • Opslag van (tank)containers met gevaarlijke stoffen.

Of een product behoort tot de categorie “gevaarlijke stof” is te vinden in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van dit product. Binnen een bedrijf moeten van alle gevaarlijke stoffen de Veiligheidsinformatiebladen / MSDS-en aanwezig zijn.

Uitgangspuntendocument UPD

Opslagvoorzieningen van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan een van de 4 “Beschermingsniveaus”. Opslagen met beschermingsniveau 1, die zijn voorzien van een VBB blussysteem (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem), d.w.z. sprinkler-, schuim- of gasblussing moeten zijn ontworpen volgens een PGS 15 Uitgangspuntendocument (PGS 15 – UPD).

In een PGS 15-UPD zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie voor de opslagvoorziening.

shutterstock_216359278

Brandveiligheid

Direct gerelateerd aan de eisen van de PGS 15 zijn eisen m.b.t. brandveiligheid.  Brandwerendheid (WBDBO), de juiste beschermingsniveaus, brandmeld- of brandblusinstallaties en dergelijk vragen om deskundigheid. Als de PGS 15 niet geldt, dan gelden de regels van het Bouwbesluit 2012.

 

 

 

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.