Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Gevaarlijke stoffen in verpakking, die een classificatie hebben volgens ADR of vallen onder de zg. CMR (Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische) stoffen, moeten worden opgeslagen volgens de PGS 15 richtlijn.

PGS 15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden, met name gericht op brandveiligheid en het voorkomen van verspreiding in het milieu. De voorschriften uit de zg. richtlijn PGS 15 zijn op meerdere plaatsen in de wet vastgelegd.

De PGS 15 richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 15-2023_versie_0.1_(NOVEMBER 2023) is van toepassing op alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. Het is een complexe verzameling regels. TOP-Consultants kent de belangrijke details en dat leidt direct tot kostenbesparing.

In de PGS 15 zijn voorschriften opgenomen m.b.t. o.a.:

  • Algemene opslageisen, tot 10 ton opslag per brandcompartiment en specifieke eisen bij meer dan 10 ton per compartiment.
  • Specifieke eisen m.b.t. ADR 8 en 9.
  • Diverse eisen aan de opslagruimte zelf.
  • Eisen m.b.t. veiligheidsvoorzieningen in de ruimte.
  • Specifieke eisen voor opslag van gasflessen of spuitbussen.
  • De opslag van beperkte hoeveelheden peroxiden.

Bespaar kosten en vraag TOP-Consultants om advies!

Uitgangspuntendocument UPD

Opslagvoorzieningen van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan een van de 4 “Beschermingsniveaus” uit de PGS 15. Opslagen met beschermingsniveau 1, die zijn voorzien van een VBB blussysteem (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem), d.w.z. sprinkler-, schuim- of gasblussing, moeten zijn ontworpen op basis van een zg. uitgangspuntendocument (UPD).

In een UPD zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie voor de opslagvoorziening.

Brandveiligheid

Direct gerelateerd aan de eisen van de PGS 15 zijn eisen m.b.t. brandveiligheid.  Brandwerendheid (WBDBO), de juiste beschermingsniveaus, brandmeld- of brandblusinstallaties en dergelijk vragen om deskundigheid. Als de PGS 15 niet geldt, dan gelden de regels van het Bouwbesluit 2012.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.