PGS 15 opslag gevaarlijke stoffen

Het in voorraad houden en opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden, met name gericht op brandveiligheid en het voorkomen van verspreiding in het milieu. In Nederland is hiervoor de zg. richtlijn PGS 15 in de wet opgenomen. De voorschriften uit die richtlijn zijn op meerdere plaatsen in de wet vastgelegd.

De PGS 15 richtlijn is van toepassing op alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen met een UN-nummer en een ADR classificatie (transport) en op zg. CMR stoffen (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch). Voor ADR gelden uitzonderingen voor explosieve stoffen (ADR klasse 1) en radioactieve stoffen (ADR klasse 7).

De laatste PGS 15 versie is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016). In de PGS-15 zijn voorschriften opgenomen voor verschillende opslagsituaties, zoals:

  • Algemene opslageisen, tot 10 ton opslag per brandcompartiment.
  • Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment.
  • Tijdelijke opslag / groupage.
  • Opslag van gasflessen, spuitbussen en gaspatronen.
  • Brandbare vaste stoffen ADR 4.1, 4.2 en 4.3.
  • Beperkte hoeveelheden peroxiden.
  • Opslag van (tank)containers met gevaarlijke stoffen.

Of een product behoort tot de categorie “gevaarlijke stof” is te vinden in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van dit product. Binnen een bedrijf moeten van alle gevaarlijke stoffen de Veiligheidsinformatiebladen / MSDS-en aanwezig zijn.

TOP-Consultants: uitermate ervaren met opslag gevaarlijke stoffen

TOP-Consultants helpt u op een praktische wijze omgaan met de PGS 15 richtlijn.

Het werken met de vele voorschriften uit PGS 15 vraagt de nodige kennis maar ook ervaring. De juiste vertaling van de voorschriften naar de dagelijkse praktijk voorkomt onnodige kosten. TOP-Consultants is dé specialist die zoekt naar betaalbare en praktische oplossingen. We schuwen het overleg met het bevoegd gezag niet

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een helder en duidelijk advies.

Ook voor het opstellen van het PGS 15 Uitgangspuntendocument, voor de grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen kunt u bij ons terecht.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.