Uitgangspuntendocument PGS-15

Bij de opslag van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen moet een uitgangspuntendocument (UPD) worden opgesteld. In een PGS 15 UPD zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie die aanwezig is in een opslagvoorziening

De eis voor het opstellen van een Uitgangspuntendocument is vastgelegd in voorschrift 4.8.7 van de PGS 15 richtlijn (versie september 2016). Het UPD moet bovendien zijn beoordeeld door een geaccrediteerde inspectie A-instelling, en wordt elke 5 jaar geactualiseerd.

Een UPD geeft duidelijkheid over de randvoorwaarden die bepalend zijn voor het goed functioneren van deze installatie. Hierbij gaat het vooral om bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten.

Het UPD heeft een belangrijke functie bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving door het bevoegd gezag.

 

TOP-Consultants helpt u met het opstellen van het PGS 15 UPD

U kunt bij TOP-Consultants terecht met uw vragen over de opslag van gevaarlijke stoffen en het PGS 15 Uitgangspuntendocument.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.