Opstellen Veiligheidsrapport VR

Elke Brzo Hogedrempelinrichting moet een veiligheidsrapport (VR) opstellen. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico’s die kunnen leiden tot zware ongevallen.

Onderdelen van het VR zijn o.a.:

  • De systematische risico-identificatie en -beoordeling van de processen en activiteiten
  • De installatiescenario’s
  • Het Preventiebeleid, uitgewerkt in het PBZO document
  • De Kwantitatieve risico analyse QRA
  • De Milieu Risico Analyse MRA
  • Rapportage aanwijzing bedrijfsbrandweer

Geen onderdeel van het VR zijn de Kennisgeving art 26 Brzo en het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Een VR moet elke 5 jaar worden herzien.

 

Gesterd VR (VR*)

Wanneer een VR moet worden opgesteld in het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning Wet milieubeheer, dan volstaat het opstellen van een “gesterd-VR”. Een Gesterd VR beperkt zich tot de gesterde onderdelen van het Veiligheidsrapport, zoals weergegeven in paragraaf 5.2 van de PGS 6.

Brzo Seveso

Heeft u hulp nodig bij uw Veiligheidsrapport?

TOP-Consultants is specialist bij tientallen Brzo bedrijven, en heeft veel ervaring met het opstellen van het Veiligheidsrapport. U kunt bij ons terecht met al uw Brzo vraagstukken. Daarnaast zijn wij een volwaardige gesprekspartner richting het bevoegd gezag.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.