Opstellen Veiligheidsrapport / VR

Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van externe veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico’s die kunnen leiden tot zware ongevallen.

De verplichting tot het opstellen van een Veiligheidsrapport geldt alleen voor BRZO hoogdrempelinrichtingen.

Onderdelen VR

Een Veiligheidsrapport bevat de volgende onderdelen:

  • Algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
  • De systematische risico-identificatie en -beoordeling van de processen en activiteiten
  • De installatiescenario’s
  • Het Preventiebeleid, uitgewerkt in het PBZO document
  • De Kwantitatieve risico analyse / QRA met Safeti-NL
  • De Milieu Risico Analyse / MRA met het Proteus III rekenprogramma
  • Rapportage aanwijzing bedrijfsbrandweer

Geen onderdeel van het VR zijn de Kennisgeving art 26 BRZO en het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Gesterd VR (VR*)

Wanneer een VR moet worden opgesteld in het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning Wet milieubeheer, dan volstaat het opstellen van een “gesterd-VR”. Dit zijn de gesterde onderdelen van het Veiligheidsrapport uit paragraaf 5.2 van PGS 6.

Het VR moet elke 5 jaar worden herzien.

TOP-Consultants is specialist bij BRZO bedrijven, en heeft veel ervaring met het opstellen van het Veiligheidsrapport.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.