Seveso stikstof

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging (PBB) is van essentieel belang om escalatie tijdens een brand te voorkomen en veilig optreden van de brandweer mogelijk te maken. PBB spelen een belangrijke rol in het inperken van het restrisico, dat overblijft na een veilig ontwerpfase en toepassing van actieve brandbeveiligingssystemen. Een punt van zorg is dat bedrijven niet altijd de staat van onderhoud van passieve systemen intact houden. Daar komt bij dat van buitenaf niet altijd goed te zien is hoe de ‘onderhuidse’ staat van een PBB is.

Waar heeft passieve brandbeveiliging betrekking op? Zie hieronder een aantal voorbeelden:

  • Constructiestaal toegepast in leidingbruggen en laad/losvoorzieningen
  • Barrières, ter voorkoming van direct vlamcontact, bijvoorbeeld aardschermen, gewapend beton, firewalls
  • Tanks en leidingwerk die aan de buitenzijde wordt voorzien van een hittewerende coating
  • Ondersteuningsconstructies van procesvaten, opslagtanks
  • Afscherming van flensbouten
  • Noodkleppen in insluitsystemen die bij sluiting een brandwerendheid moeten bezitten
  • Bekabeling van besturingssystemen die tijdens noodsituaties functioneel moeten zijn
  • Gebouwen, zoals kantoren, opslagmagazijnen e.d. (PGS 15). Van al deze brandbeveiligingen moet worden aangetoond, middels certificaten, keuringen e.d. dat deze nog altijd voldoen aan de gestelde uitgangspunten.TOP-Consultants kan u helpen met het in beeld brengen van de situatie rond uw Passieve Brandbeveiliging.