lithiumbatterijen en -accu’s (1)

PGS 37-2: eisen voor de opslag van lithiumbatterijen en -accu’s

Werkt u met de opslag van lithiumbatterijen en -accu’s? Dan zijn er risico’s die in sommige gevallen tot kortsluiting en uiteindelijk brand kunnen leiden. Sinds kort zijn er PGS-richtlijnen voor de opslag van lithiumbatterijen. In dit blog lichten we toe wat PGS 37 voor u betekent en wat de belangrijkst eisen voor de opslag van lithiumbatterijen accu’s zijn. De richtlijn is nog niet van kracht!! Op dit moment gelden de eisen uit de Circulaire risicobeheersing Lithium-ion energiedragers van 1 juli 2020 (wetten.nl – Regeling – Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers – BWBR0043769 (overheid.nl))

Bij TOP-Consultants helpen we bedrijven met vragen op het gebied van de PGS 37. We bieden denkkracht, daadkracht én praktische oplossingen.

Risico’s bij opslag lithiumbatterijen en -accu’s

Lithiumbatterijen en -accu’s kunnen instabiel worden bij overladen, diepontladen en hoge én lage temperaturen. Ook beschadigingen door vallen of stoten kunnen er voor zorgen dat batterijen en accu’s instabiel worden. U herkent instabiele batterijen aan rook, warmte of een vreemde geur. Instabiliteit kan in het uiterste geval weer leiden tot kortsluiting en spontane ontbranding waarbij giftige stoffen vrijkomen. Bij het blussen van de brand (een Li-brand is niet te blussen, maar kun je hooguit koelen, en verder laten uitbranden. Alle maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen van een brand, want áls eenmaal brand is opgetreden is de opslag verloren) ontstaat giftig bluswater, wat weer een gevaar vormt voor brandweermensen, andere hulpverleners, milieu, omstanders en bewoners.

Wat houdt PGS 37 in?

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In een PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico’s rondom omgevings- en brandveiligheid. Ook beschrijft een PGS-richtlijn de maatregelen om die veiligheid te vergroten en risico’s op incidenten en nadelige gevolgen daarvan te verkleinen. Voor lithiumbatterijen en -accu’s gelden twee PGS-richtlijnen: PGS 37-1 en PGS 37-2.

PGS 37-1 richt zich op Energie Opslag Systemen (EOS) waarin grote hoeveelheden energie worden opgeslagen – ook wel ‘buurtbatterijen’ genoemd. PGS 37-2 gaat over de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Vooral die PGS 37-2-richtlijn is van belang voor onze opdrachtgevers, ketenpartners en voor gebruikers die lithiumbatterijen (tijdelijk) opslaan.

De definitieve PGS 37-2 (?? Is nog niet definitief, en ook nog niet van kracht) versie van Lithium-houdende energiedragers kunt u hier vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2/2022/0-1-maart-2022#top

De stappen naar voorbereiding op de PGS-37 richtlijn

Bij TOP-Consultants zijn we volledig op de hoogte van de PGS-37 richtlijnen. Onze veiligheidsadviseur(s) helpen u graag op weg. Wilt u zich alvast voorbereiden op de PGS-37 richtlijn? Dan raden we u aan dan alvast onderstaande zaken in kaart te brengen om straks snel en doeltreffend de juiste stappen te kunnen zetten;

 1. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er nu getroffen in uw bedrijf m.b.t. het bewaren en opladen van accu’s (denk hierbij ook aan het opvangen van overdruk in de kast);
 2. Wat is de huidige opslaghoeveelheid accu’s en wat is de gewenste hoeveelheid in de toekomst in je organisatie;
 3. Hoe gaat u te werk bij een lithiumbatterijenbrand of -explosie (protocol);
 4. Welke maatregelen zijn getroffen met betrekking tot de rookafvoer.

Kunt u hulp gebruiken bij het in kaart brengen van deze factoren, of wilt u de uitkomsten aan ons voorleggen voor advies omtrent PGS-37? Neem dan gerust contact met ons op

TOP-Consultants externe veiligheid

Opgesomd: de belangrijkste eisen binnen PGS 37-2

Om alvast een inzicht te geven in, hebben we hieronder de belangrijkste eisen voor u op een rij gezet. Heeft u vervolgens vragen over uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

De PGS-37 is erop gericht om de opslag van Lithiumbatterijen veilig te laten verlopen. Vanuit de norm dient daarom zowel de opslaglocatie als het betrokken personeel aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen. Er is een basisveiligheidsniveau dat bestaat uit:

 1. beschermende maatregelen die volgens wet- en regelgeving standaard bij de activiteiten nodig zijn;
 2. maatregelen die volgens bewezen en geaccepteerde goede praktijken niet weg te denken zijn.
 3. good house keeping. Dit is een begrip dat staat voor de algemene zorg bij, netheid en orde van een activiteit of een bedrijfsonderdeel.
 4. maatregelen goed vakmanschap. Dit staat voor vaardigheden van werknemers om kwalitatief goed werk te leveren, en daarbij veilig en gezond te werken.

De belangrijkste eisen die gesteld worden in de PGS 37-2 hebben onder meer betrekking op:

 • Bouwkundige maatregelen en voorzieningen;
 • Handelingen en werkzaamheden;
 • Geschiktheid van de stellingen;
 • Opslaglocatie;
 • Registratie en documentatie;
 • Opleiding en training van het personeel;
 • Veiligheid binnen de voorziening;
 • Brandveiligheid;
 • Blusmiddelen;
 • Noodplan, incidenten en calamiteiten.

De omvang van het certificeringstraject om te voldoen aan de PGS-37 richtlijn is afhankelijk van de omvang van de batterijopslag. Heeft de organisatie een kleine, middelgrote of grote opslagvoorziening van batterijen? En wat is de omvang van een eventuele showroom? Ook wordt er een onderscheid gemaakt of het om nieuwe of refurbished batterijen gaat.

U ziet, er komt veel bij kijken om aan de PGS-37 richtlijnen te voldoen. We staan dan ook graag voor u klaar mocht u meer willen weten.