PGS 38 multi-energie station

Plasbrandberekening bij onbemande tankstations

Nederland telt op het moment meer onbemande dan bemande tankstations. Het aandeel onbemande tankstations blijft verder stijgen. Een aantal van deze tankstations liggen in de nabijheid van woningen of in woonwijken.

Het komt steeds vaker voor dat voor de oprichting van een onbemand tankstation een omgevingsvergunning, onderdeel Milieu nodig is. Hiervoor moet de aanvrager het volgende ter beoordeling van het externe veiligheidsrisico aanleveren:

  1. Voor de afleverzuil is het noodzakelijk dat inzicht wordt geboden in de ligging van de 10 kW/m2– of de 15 kW/m2 contour. Dat gebeurt middels het uitvoeren van een plasbrandberekening met het rekenprogramma Safeti-NL.
  2. De risico’s van een lossende tankwagen met benzine moeten kwalitatief worden beschouwd.

TOP-Consultants kan u helpen met het uitvoeren van een plasbrandberekening, alsmede het kwalitatief beschouwen van de risico’s van een lossende tankwagen.