Process Safety congres

Proces Safety Congres

Op woensdag 15 september 2021 organiseert PSCongres het Proces Safety Congres in Dordrecht. Het doel van dit congres is het versterken van de procesveiligheidscultuur door te netwerken en kennis te delen met mensen uit de sector. De conferentie over procesveiligheid is gericht op de technische veiligheidsspecialisten, managers en inspecteurs die verbonden zijn aan bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke chemische processen. Dit zijn vooral BRZO / SEVESO bedrijven.

Samen leren over procesveiligheid

Procesveiligheid gaat over het managen van processen met gevaarlijke chemicaliën. Gedurende het jaar focussen individuele bedrijven zich voornamelijk op interne aspecten, terwijl samen leren het proces versnelt. Om dit te doen, worden sprekers van wereldklasse en interessante onderwerpen geselecteerd om ervaringen en lessen te delen. Verder ondersteunt een netwerkforum de kennisuitwisseling op individueel niveau.

Trotse sponsor

TOP-Consultants is trotse sponsor van het Proces Safety Congres. Wij geloven dat een sterke procesveiligheidscultuur bijdraagt aan het voorkomen van grote ongelukken. Meer weten over dit congres?