PS Congress 18 mei 2022

Process Safety Congres 2022

Op woensdag 18 mei 2022 wordt het jaarlijkse Process Safety Congres in Dordrecht gehouden (PSCongres). Het doel van dit congres is het versterken van de procesveiligheidscultuur door kennis te delen met mensen uit de sector. De conferentie over procesveiligheid is gericht op de technische veiligheidsspecialisten, die vooral van belang zijn voor Brzo / Seveso bedrijven.

Samen leren over procesveiligheid

Procesveiligheid gaat over het managen van processen met gevaarlijke chemicaliën. Gedurende het jaar focussen individuele bedrijven zich voornamelijk op interne aspecten, terwijl samen leren het proces versnelt. Om dit te doen, worden sprekers van wereldklasse en interessante onderwerpen geselecteerd om ervaringen en lessen te delen. Verder ondersteunt een netwerkforum de kennisuitwisseling op individueel niveau.

TOP-Consultants is trotse sponsor

TOP-Consultants is sinds het eerste congress de trotse sponsor van het Process Safety Congres. Wij geloven dat een sterke procesveiligheidscultuur bijdraagt aan het voorkomen van grote ongelukken.
Kijk voor meer informatie (en 30% korting bij deelname) op https://pscongres.nl/.