PROCESS SAFETY Conference

Process Safety Congres 2023

Op woensdag 17 mei 2023 werd het jaarlijkse Process Safety Congres in Dordrecht gehouden (PSCongres). Het doel van dit congres is het versterken van de procesveiligheidscultuur door kennis te delen met mensen uit de sector. De conferentie over procesveiligheid is gericht op de technische veiligheidsspecialisten, die vooral van belang zijn voor Brzo / Seveso bedrijven.

Samen leren over procesveiligheid

Procesveiligheid gaat over het managen van processen met gevaarlijke chemicaliën. Gedurende het jaar focussen individuele bedrijven zich voornamelijk op interne aspecten, terwijl samen leren het proces versnelt. Om dit te doen, worden sprekers van wereldklasse en interessante onderwerpen geselecteerd om ervaringen en lessen te delen. Verder ondersteunt een netwerkforum de kennisuitwisseling op individueel niveau.

Programma


8:30 – Aanvang met koffie

9:15 – Welkom bij Tijs Koerts
9:35 – Manfred Mueller – Onderzoek vluchtveiligheid Lufthansa

10:35 – Koffie en thee pauze

11:30 – Julia Di Domenico – Neste
11:30 – Lois van Druten – Dow Beneleux
11:30 – René Sloof – Anteagroup
12:00 – Fred Stay – Hima – Denk verder en ontdek kostenefficient risicobeheer

12:30 – Lunch

13:30 – Ton Jansen – Worley
14:00 – Willem Groendijk – Shell – Leren van een reactorexplosie: naar een veiliger opstarten van katalysatorsystemen
14:00 – Roger Slegt – Esso
14:00 – Anita van Reisen – Chemours – Hoe kun je een langdurige black-out?
14:30 – Enrico Lammers – Pro6com – Waarom procesveiligheidsincidenten nog steeds voorkomen: een top 10
14:30 – Stephan Sadowski – Sofis

15:00 – Koffie en Thee

15:45 – Pol Hoorelbeke – Totalenergies – Leren van een Raffinaderijbrand

16:50 – Bitterballen borrel 

 

TOP-Consultants is trotse sponsor

TOP-Consultants is sinds het eerste congress de trotse sponsor van het Process Safety Congres. Wij geloven dat een sterke procesveiligheidscultuur bijdraagt aan het voorkomen van grote ongelukken. Kijk voor meer informatie op https://pscongres.nl/.