Referentieprojecten Milieu en Ruimte

OpdrachtgeverOmschrijving werkzaamheden
Leverancier en distributeur van
chemische producten, koelgassen
Algemeen vergunningenmanagement, PGS 15
opslagen, uitvoering Seveso taken, QRA, PBZO
plicht, Risicobeoordelingen.
Veiligheidsstudie / HAZOP
Scheepswerf, metaalverwerkingsbedrijvenDiverse milieuvergunningen uitbreiding activiteiten.
Opslag- en afvulbedrijf van gasflessen
met gevaarlijke stoffen
Meerdere milieuvergunningen (revisie, verandering), Uitvoeren QRA´s met Safeti NL,
Advies gelijkwaardigheidbeginsel PGS-15
Opslag- en afvulbedrijf van gasflessen
met gevaarlijke stoffen
Uitvoeren QRA, Risico-identificatie, begeleiding
Seveso, opzetten VBS
Div. nieuwe activiteiten in omgeving risicobronnenUitvoeren groepsrisicoberekeningen als onderdeel Ruimtelijke onderbouwing, wijziging bestemmingsplan
Viskwekerij grootschalige visproductieDiverse vergunningen Milieu, Bouw, Water
i.v.m. oprichting bedrijf
KunststofverwerkingsbedrijfVergunningen i.v.m. verplaatsing bedrijf, PGS
15 opslagen
Logistiek dienstverlener met grootschalige
op- en overslag van gevaarlijke stoffen
Vergunningenmanagement, Veiligheidsmanagementsysteem, Opstellen Veiligheidsrapport
VR, Uitvoeren QRA’s met Safeti NL
Begeleiding Seveso inspecties
Containerterminal met op- en overslag
van gevaarlijke stoffen
Vergunningen nieuwe opslagloodsen ADR
Uitvoeren QRA met Safeti NL
Adviseren rond veiligheidsmaatregelen opslag
containers met gevaarlijke goederen (ADR)
Producten chemische basisgrondstoffenEHS compliance register
BulkopslagbedrijfDiverse vergunningen, gap-analyses
Producent van industriële gassen
locaties in Terneuzen en Gent
Compliance audit EHS
Opslagbedrijf automaterialen, incl. gevaarlijke stoffenAlgemeen vergunningenmanagement, PGS 15
opslagen, BEVI regelgeving

Dit is slechts een kleine “greep” uit de projecten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.