RI&E – Goedkoper uit mét RI&E dan zonder

Nog steeds beschikt bijna de helft van alle bedrijven niet over een actuele RI&E. Een RI&E is een verplichting op grond van de Arbowet en wordt door veel bedrijven helaas gezien als een “moetje”.
Een RI&E geeft inzicht in de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Aan de hand van het bijbehorende Plan van aanpak kan het bedrijf werken aan verbetering.

Indien een bedrijf tijdens een bezoek van de Inspectie SZW geen RI&E kan laten zien, dan mag de Inspectie SZW direct een boete opleggen van maximaal €4.500. Voor het ontbreken van het Plan van aanpak stijgt de boete van €750 naar maximaal €3.000. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal medewerkers.

TOP-Consultants helpt u met een praktische RIE en werkbaar Plan van aanpak, waamee u voldoet aan uw wettelijke Arbo-verplichtingen.

Risico identificatie