Systematische risico-identificatie en veiligheidsstudie

Een belangrijke Brzo verplichting is de systematische identificatie en beoordeling van de risico’s.

Het ontbreken of niet volledig zijn van de risico-identificatie leidt in de praktijk nogal eens tot overtredingen tijdens een Brzo inspectie.

Element II van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) gaat over de identificatie van de gevaren en de beoordeling van risico’s van zware ongevallen. Dat betekent concreet dat er een procedure moet zijn voor de systematische identificatie van ongewenste gebeurtenissen (ongeval scenario’s) die tot een zwaar ongeval kunnen leiden.

Risico identificatie

Uitvoeren veiligheidsstudie

Middels het uitvoeren van een risico-analyse of veiligheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en repressieve maatregelen zijn getroffen, en welke acceptabele “rest-risico’s” overblijven.

Voorbeelden van systematische risico-identificaties en veiligheidsstudies zijn:

  • HAZOP / HAZID
  • SIL
  • Fine & Kinney
  • Swift
  • LOPA
TOP-Consultants biedt uitkomst

TOP-Consultants helpt Brzo bedrijven met het uitvoeren van de systematische beoordeling van gevaren en uitvoeren van de risico-analyse en de veiligheidsstudie.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.