Energiebesparingsonderzoek

Schoon huishouden; voorkomen van risico’s door stofophoping

Stofophoping in een ruimte (vloer, kasten, trap, leidingen, lampenkappen e.d.) kan leiden tot explosierisico’s. Een stoflaagdikte van 0,1 mm kan soms voldoende zijn om een explosief stof-luchtmengsel te creëren.
De NPR 7910 bepaalt dat wanneer stof niet binnen 8 uur wordt verwijderd, dit kan resulteren in een hogere zoneklasse. Een vuistregel is dat explosiegevaar aanwezig is als een voetstap zichtbaar is in de laag stof op de vloer.
Stofophoping in ruimten moet tot een beheersbaar niveau worden gereduceerd en zo gehouden. Dit wordt “schoon huishouden” genoemd. Het is belangrijk om vast te stellen wanneer en hoe vaak stofophoping wordt verwijderd, en wanneer dit is verwijderd, zodat ATEX discussies met instanties als de I-SZW, brandweer en verzekeraars worden voorkomen.