Stikstof berekening met Aerius calculator nodig?

De consultants van TOP-Consultants berekenen met behulp van de AERIUS calculator de depositie van stikstof op de omliggende Natura 2000 gebieden. Wanneer een stikstofdepositie wordt berekend van 0,00 mol/ha/jr wordt aangetoond dat uw project niet vergunningplichtig is voor de Wet Natuurbescherming (WNB), en vormt de stikstofproblematiek niet langer een obstakel.

Maar wanneer de depositie hoger uitvalt dan 0,00 mol/ha/jr, kunnen wij u helpen hoe hier mee om te gaan, bijvoorbeeld door het bekijken en doorrekenen van alternatieven. In het uiterste geval vragen wij voor u een vergunning Wet Natuurbescherming aan.

De doorlooptijd van een stikstof berekening duurt normaal gesproken 1 tot maximaal 2 werkweken, na aanleveren van de benodigde projectinformatie.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.