Stikstofberekening bouwprojecten

Veel bedrijven hebben last van de stikstofproblematiek bij hun bouwprojecten.
Zo moet de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000 gebieden worden berekend met de Aerius-calculator.
Bureaus die de Aerius berekeningen uitvoeren hanteren noodgedwongen een serieuze wachttijd van vele weken, zo niet maanden.
Ook valt de uitkomst van de berekening soms ongunstig uit, waarmee geen oplossing op korte termijn in zicht komt.

TOP-Consultants kan de stikstof berekening voor u uitvoeren. Wij trachten de berekeningen binnen ca. 1 tot maximaal 2 weken uit te voeren!
Voorwaarde is dat het niet al te complexe projecten betreffen, en de aan te leveren informatie ons voldoende inzicht geeft om de berekeningen uit te kunnen voeren.
Ook denken we creatief mee in het vinden van oplossingen en alternatieven voor geconstateerde knelpunten.
Zie voor meer informatie: stikstof berekening Aerius.