Systematische risico-identificatie en –beoordeling

Een van de BRZO verplichtingen is de systematische identificatie en beoordeling van de risico’s. Het ontbreken of niet volledig zijn leidt in de praktijk nogal eens tot overtredingen van de zijde van overheden.

 

Element II Veiligheidsbeheerssysteem

Element II van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) bepaalt dat er een procedure moet zijn voor de systematische identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s. Veel bedrijven hebben wel (ooit) een risicobeoordeling gedaan, maar de systematiek die daaraan ten grondslag ligt is onduidelijk of onvolledig. Het gevolg is dat bedrijven tijdens BRZO inspectie tegen overtredingen aanlopen. BRZO overtredingen moeten binnen een gestelde termijn zijn opgelost, omdat anders een dwangsom dreigt.

Om de relevante risico’s van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen, is het noodzakelijk om een systematische risico-analyse of veiligheidsstudie uit te voeren.

Middels het uitvoeren van een risicoanalyse of veiligheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en repressieve maatregelen zijn getroffen, en welke acceptabele “rest-risico’s” overblijven.

 

Veiligheidsstudies

Voorbeelden van systematische risico-identificaties en veiligheidsstudies zijn:

  • HAZOP / HAZID
  • SIL
  • Fine & Kinney
  • Swift
  • LOPA

 

TOP-Consultants biedt uitkomst

TOP-Consultants helpt BRZO bedrijven met het uitvoeren van de systematische beoordeling van gevaren en uitvoeren van de risico-analyse of veiligheidsstudie.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.