Veiligheidsbeheerssysteem / VBS

Bedrijven die vallen onder de Brzo regelgeving, maar ook de daartoe aangewezen ARIE-plichtige bedrijven zijn verplicht om te voldoen aan een aantal extra eisen die te maken hebben met de beheersing van veiligheidsrisico’s. Een van die eisen is het implementeren van een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) in de bedrijfsvoering.

 

Betrokkenheid medewerkers

Een goed veiligheidsbeheerssysteem begint bij de betrokkenheid van alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd. De basis van het systeem wordt gelegd in de systematische en methodische identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico’s van de activiteiten. Om vervolgens de risico’s zoveel mogelijk te beperken worden preventieve beheersmaatregelen getroffen. En aangezien een ongeluk “in een klein hoekje” zit, worden ook de repressieve maatregelen geformuleerd om de effecten zoveel mogelijk te beperken.

veiligheidsbeheerssysteem

Eenvoud en pragmatisme voor een beheerste situatie

TOP-Consultants biedt bedrijven ondersteuning bij de praktische opzet van het Veiligheidsbeheerssysteem. Het scala van beheersmaatregelen wordt op systematische wijze in een veiligheidsbeheerssysteem ondergebracht. Een voor het bedrijf passend VBS, wordt zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk opgezet, met positieve invloed op de veiligheid en veiligheidscultuur.

Wij verzorgen een systematische aanpak van veiligheidsissues en stimulering van veiligheidscultuur bijvoorbeeld door begeleiding van de VGWM commissie. Ook voeren wij kwantitatieve risicoberekeningen uit. TOP is licentiehouder van het QRA Safeti-NL rekenpakket.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.