Nieuwe regelgeving De Aanvullende RIE ARIE

Veiligheidsbladen, doe de VIB-check

Als binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen bent u verplicht te beschikken over de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (VIB), die u aangeleverd krijgt door de leverancier. Een VIB bevat informatie over de gevaren van de stof voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en het milieu, en tevens de wijze waarop deze gevaren kunnen worden beperkt dan wel voorkomen. De praktijk leert echter dat een VIB niet altijd voldoet aan de eisen. Het is ook uw verantwoordelijkheid hierop te controleren. U kunt dit doen door het uitvoeren van de VIB-check.

TOP-Consultants helpt u met het actueel houden van uw Veiligheidsbladen. Neem voor meer informatie contact met ons op.