Verplichting uitvoeren energiebesparingsonderzoek

In het kader van de Klimaatverandering zijn Omgevingsdiensten bezig de milieuvergunningen van bedrijven te actualiseren op het onderwerp “Energiebesparing”. Milieuvergunningen worden daartoe “ambtshalve gewijzigd”, waarbij een energiebesparingsonderzoek verplicht wordt opgelegd.

 

Het energiebesparingsonderzoek omvat de volgende onderdelen:

  1. Het vastleggen van de energiehuishouding middels het toedelen van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en processen.
  2. Het inventariseren van energiebesparende maatregelen die in de branche als best beschikbare techniek worden beschouwd.
  3. Het onderzoeken van het energiebesparingspotentieel, d.w.z. voor elke energie besparende maatregel worden de investerings- en onderhoudskosten onderzocht, afgezet tegen de verminderde (energie)kosten, CO2-reductie e.d.. Dit moet leiden tot een aantal rendabele maatregelen voor het bedrijf.
  4. Ten slotte moet een planning tot uitvoering van de vastgestelde rendabele maatregelen worden opgesteld en ter goedkeuring worden toegezonden aan de Omgevingsdienst.

Nadat is ingestemd met het Energiebesparingsonderzoek is het aan het bedrijf om de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Jaarlijks moet het bedrijf de voortgang rapporteren.

TOP-Consultants kan u helpen met het onderzoeken van energiebesparende maatregelen en het opstellen van het praktisch hanteerbaar energiebesparingsonderzoek.