Wat is een BRZO bedrijf?

 

Een BRZO bedrijf (BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen) is een bedrijf die activiteiten uitvoert waarbij relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn betrokken (opslag, productie, verwerking etc). Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kan dan een gevaar ontstaan voor de omgeving. Dit noemen we het zogenaamde Externe Veiligheidsrisico.

In Nederland zijn circa 400 bedrijven die vallen onder de BRZO 2015 regelgeving. De BRZO 2015 regelgeving is de omzetting van de Europese SEVESO III richtlijn.

Om het risico voor de omgeving vanwege een zwaar ongeval te voorkomen of te beperken moeten BRZO bedrijven voldoen aan extra veiligheidsregelgeving. Ook worden ze streng geïnspecteerd, en worden de inspectieverslagen openbare gemaakt.

Er zijn twee typen BRZO bedrijven: hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen. Een hogedrempelinrichting overschrijdt de hoge drempelwaarde genoemd in bijlage 1 Seveso III, een lagedrempelinrichtingen overschrijdt de lage drempelwaarde van bijlage 1 Seveso III.

In sommige gevallen kan door sommatie van categorieën van gevaarlijke stoffen ook sprake zijn van een BRZO inrichting. BRZO bedrijven moeten aan een aantal extra verplichtingen voldoen.

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waarmee het begrip “BRZO-bedrijf” wordt vervangen door “SEVESO-Inrichting”.

U kunt bij TOP-Consultants terecht voor al uw vragen op het gebied van BRZO/SEVESO.

Externe veiligheid Nico Kuipers (1)

Direct advies rond Externe Veiligheid?
Bel onze expert Nico Kuiper:
06 21 27 28 88
  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.