Wijzigen bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over het (ver)bouwen en gebruik van de grond en de gebouwen. Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden. Ook wordt de toepasselijke milieucategorie hierin bepaald.

Het doel van een bestemmingsplan is tweeledig. Het geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen.

De bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Wanneer een voorgenomen ontwikkeling niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, dan zal dit moeten worden gewijzigd. Hiervoor geldt de uitgebreide procedure Omgevingsvergunning, en duurt al gauw 26 weken.

Zoekt u ondersteuning bij het wijzigen van het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.